تاثیر جنگ بر نسبت جمعیتی روستایان درگیر جنگ
56 بازدید
محل نشر: بخش فرهنگ فرماندهی کل قوا
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی